projekty

projekt/Rolsberská

Zpět

Polyfunkční dům Rolsberská
Olomouc

studie: 10 2021
DUR: 2022
Investor: FUERTES ZÁHOŘÍ, s.r.o.

Navržený polyfunkční dům v první etapě nereflektuje stávající strukturu přízemních a jednopodlažních rodinných domů kolem západní uliční fronty ulice Rolsberská, pouze jí doplňuje; urbanistické řešení však v cílovém stavu počítá s návazností polyfunkčního domu na novou strukturu kolem této ulice tak, aby byla realizována smysluplná urbanistická struktura a dotvořeno širší území (hlavně ulice Rolsberská) se záměrem naplnění její funkce městské třídy – zvýšení atraktivity území, pohybu pěších, možnost bezpečného parkování a zásobování komerčních prostorů podél městské třídy, vytvoření nového cíle v městském prostředí. V rámci cílového stavu lokality dojde i k zapojení nároží, částečně vymezeného navrženým polyfunkčním objektem, do struktury a funkční náplně města. V neposlední řadě pak má navržený objekt ambici zlepšit kvalitu prostředí nejen v řešeném území, ale i v celoměstském významu - vytvoření „vstupní brány“ do města v kombinaci s protilehlým nově rekonstruovaným objektem Resort Hodolany.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972