projekty

studie/RS Šatov

Zpět

Rodinné sídlo v Šatově


Investor: soukromá osoba
Studie: 2013

Návrh rodinného sídla tvoří dvoupodlažní objekt ve tvaru písmene U složený ze dvou prostorových, objemových a funkčních křídel, jehož zastřešení je v případě uličního křídla řešeno sedlovou střechou ve sklonu 42°, v případě dvorního křídla pultovou střechou s minimálním sklonem 4,5°. Obě křídla jsou nepodsklepená.  Hmotové řešení objektu maximálně navazuje na urbanistické zvyklosti v území. Uliční křídlo objektu rodinného domu kopíruje hmotu původního sneseného objektu. Jedná se o jednoprostorovou hmotu se sedlovou střechou s výškou hřebene a římsy navazující na sousední objekt na parcele p.č. 151. Vnitřní prostor, otevřený do krovu, slouží jako obytná plocha sloužící pro setkávání rodiny. Prosvětlení vnitřního prostoru je zajištěno několika otvory nejen v obvodových stěnách, ale i ve střeše. Uliční křídlo je přímo propojeno s nádvořím posuvnými vraty.  Dvorní křídlo kopíruje západní stopu dnes již neexistující hmoty hospodářských budov a zároveň západní hranici řešeného území. Jedná se o objekt ve tvaru písmene L, který se perforovanou fasádou otevírá do nově vzniklého nádvoří vymezeného právě těmito objekty a zděným plotem, který kopíruje východní hranici parcely p.č. 148. První nadzemní podlaží zahrnuje vstupní, hospodářské a společenské provozy rodinného domu. Ve druhém nadzemním podlaží je situováno 6 ložnic a jeden samostatný malý byt. 

Jednoprostorový objekt umístěný ve střední části zahrady, sloužící jako zastřešení zahradní vířivé vany.  Objekt je vybaven zahradní sprchou, vířivou vanou a jednoduchou odpočívárnou. Objekt bude zděný, materiálové řešení fasády bude navazovat na rodinný dům.

Hospodářský objekt v severní části řešeného území určený pro skladování zahradní techniky je jednopodlažní s pultovou střechou. Objekt bude zděný, materiálové řešení fasády bude navazovat rodinný dům.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972