projekty

realizace/Rozhledna Kouty

Zpět

Rozhledna u Tetřeví chaty

SKI AREÁL KOUTY, Loučná nad Desnou

Investor : LESY ČR, s.p.

Studie, DUR, DPS: 2013
Kolaudace: 23.10.2014
Investiční náklady: 2.8 mil. Kč

Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2014 - Olomoucký kraj

Rozhledna je umístěna s ohledem na jednoduchý přístup, jak z výstupní stanice lanovky, od horského baru, tak z přilehlé komunikace jejíž niveleta převyšuje nulovou úroveň rozhledny o 4 m. Pro ověření funkce rozhledny byla v rámci studie zpracována studie výhledů do okolí. Na základě této studie byla určena konečná výška rozhledny. Tomu se také podřizuje architektonické řešení objektu, které umožňuje maximální výhledy z několika výškových úrovní rozhledny do předem určených směrů. Materiálově i tvaroslovím navazuje objekt rozhledny na objekty Ski areálu Kouty při nástupní stanici lanovky. Objekt rozhledny je maximálně otevřený včetně schodiště (nášlapná plocha z pororoštu) s ohledem na snadný propad sněhu a jeho následný úklid. Objekt rozhledny se nachází čtyřicet metrů od výstupní stanice lanovky Ski areálu Kouty a čtyřicet metrů od  středového bodu horského baru. Půdorysně zaujímá stavba plochu 4,1x4,1 metru, výška poslední podlahy je na kótě patnáct metrů od nulové úrovně rozhledny, celková výška je potom osmnáct metrů. Stavba je tvořena ocelovou nosnou konstrukcí včetně schodiště, která je kotvena do betonového základu. Nulová úroveň rozhledny vystupuje s ohledem ke sněhovým podmínkám v území jeden metr nad úroveň upraveného terénu. Stavba je opláštěna dřevěnými prkny z tlakově impregnované  borovice a to na svislo.  Výhled z různých výškových úrovni je umocněn systémem perforací a balkonů v obvodovém plášti objektu. Rozhlednu je možno v případě nepříznivých klimatických podmínek uzavřít. 
V jihovýchodním cípu areálu u stávající terasy a skibaru je v rámci stavby zbudován objekt hygienického zázemí pro návštěvníky. Objekt je viditelný pouze z čelní vstupní strany. Na terénu zakrývajícího podzemní objekt toalet je zbudována dřevěná terasa.  

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972