projekty

studie/Wellness Ostružná

Zpět

Rodinný dům s wellness 
Ostružná

studie: 10 2016
investor:  soukromá osoba
investiční náklady:  30 mil. Kč

Hmotové a dispoziční uspořádání objektu vychází z provozních požadavků pro rodinný dům s  wellness centrem sloužící klientům sousedícího Theresian Apartments.
Studie je řešena ve dvou základních variantách . Varianta "jeden dům" propojuje provoz rodinného domu a wellness  do jednoho objektu, avšak s dispozičním oddělením provozů. Orientace objektu vychází ze dvou základních předpokladů. To je orientace bazénové haly a její terasy na jižní osluněnou stranu a orientace výhledů ve směru pohledu na Šerák. Severní fasáda objektu kopíruje hranici parcely. Varianta "dva domy" striktně odděluje provozy rodinného domu od objektu wellness a to jak dispozičně, tak konstrukčně a hmotově. Orientace objektu wellness vychází ze dvou základních předpokladů. To je orientace bazénové haly respektive její terasy na jižní osluněnou stranu a orientace klidových provozů jako je whirlpool a tepidáruim ve směru výhledu na Šerák. 

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972