projekty

realizace/BD W1 Olomouc

Zpět

Polyfunkční domy 
Wellnerova, Olomouc
studie:  2010
DUR: 2012
DSP : 2013
stavba: 2015
investor:  soukromý developer 
investiční náklady:  65 mil. Kč

Na pozemku investora jsou navrženy dva samostatné objekty situované tak, aby je bylo možno realizovat nezávisle na sobě ve dvou etapách. Umístění objektů i jejich tvar a proporce vycházejí z tvaru řešeného území, z měřítka a proporcí okolní zástavby a jejich navrhované funkce - menší objekt měl být původně administrativní. Obytný objekt, přiléhající k budoucí spojovací komunikaci, je řešen jako barierový tak, aby vytvářel protihlukovou barieru celého areálu a aby nebyly jeho obytné prostory zatíženy budoucím předpokládaným hlukem z dopravy.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972