projekty

studie/White Water Olomouc

Zpět


Areál vodáckých sportů v Olomouci


Investor: Sportovní klub UP, Olomouc

Studie: 2013
Investiční náklady: 95 mil. Kč

Cílem ověřovací studie bylo vyhodnotit  ve vybrané lokalitě možnost vybudování areálu vodáckých sportů s umělým tělesem slalomové dráhy a jeho zázemím. Využití areálu by bylo hlavně pro pravidelný trénink a výcvik na vodním terénu v různorodých disciplínách, odbornou výuku posluchačů UP, rekreační aktivity posluchačů a zaměstnanců UP, rekreační a volnočasové aktivity široké veřejnosti, školní a firemní akce. A dále propořádání regionálních, celostátních i mezinárodních soutěží i pravidelný celoroční odborný výcvik záchranných složek (hasiči, police, vojáci). Areál vodních sportů v Olomouci by se měl stát nejen sportovně – rekreačním centrem pro sportovce a zájemce z Olomouckého regionu, ale současně i testovacím, inovačním, vědecko-výzkumným a vzdělávacím centrem Olomouce a celého regionu s mezinárodním dosahem a úzkou návazností na odbornou činnost Univerzity Palackého.
Návrh počítá s částečným čerpáním vody do umělé slalomové dráhy pomocí čerpací stanice s reverzibilní turbínou, která zajistí celoroční dostatečný průtok ve vlastním korytě dráhy v případě kolísání průtoku v průběhu ročních období a tím i parametry potřebné pro pořádání mezinárodní závodů (navrhovaný průtok 9-11m3/s-1 ).  Toto řešení umožní výrobu el. energie v období, kdy nebude USD v provozu a může tak kompenzovat vzniklé náklady na čerpání. 
Z hlediska ekonomiky provozu lze považovat toto řešení za nejlepší. Energetické zisky reverzibilní turbíny mohou sloužit k pokrytí nákladů na provoz kanálu a objektu zázemí. Úpravou koryta Mlýnského potoka vzniknou na počátku a konci USD laguny, takzvaný „startovací bazén“ a „cílový bazén“. Aby USD dosáhlo požadovaných parametrů bude navýšena hladina „startovacího bazénu“ na úroveň, kterou zde měla řeka před protržením stávajícího jezu. Zvednutí hladiny si vyžádá vybudování vtokového objektu do ramene Domovina.
Objekt navržený v nízkoenergetickém standardu bude sloužit jako zázemí oddílů vodních sportů a pro jeho zaměstnance ( správce technického zázemí a zařízení). Jeho součástí budou i prostory určené pro zájemce o vodní sporty z laické veřejnosti (šatny, sprchy, pracovny), případně o pronájemce z řad záchranných složek či komerčních společností. Břehy Mlýnského potoka budou revitalizovány pro využití širokou veřejností. Na levém břehu budou provedeny terénní úpravy odpovídající koncepci protipovodňových úprav města Olomouce a bude tudy vedena cyklostezka. Břeh bude upraven do podoby otevřeného hlediště. Pravý břeh bude revitalizován do podoby veřejného prostoru parkové úpravy.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972