projekty

studie/RPSnet Olšany

Zpět

RPSnet Olšany
Administrativa a sklady
studie: 03 2011
investor: RPSnet s.r.o., Olšany
investice: 18 mil. Kč

Studie se zabývá řešením využití nezastavěného pozemku v Olšanech nad Moravou. Dramatická geomorfologie terénu předurčila největší převýšení pozemku až 6,5m. Zadání investora bylo vytvořit na zmíněném pozemku sídlo vlastní firmy, penzion a byty.

Návrh reflektuje stanovené kapacitní a provozní požadavky. Zdánlivě nedostatečný stavební prostor a stoupající terén se staly jedny z hlavních činitelů při utváření celkové koncepce. Vznikly tři samostatné hmoty domů svým měřítkem odpovídající zástavbě menších obcí. Tyto domy jsou propojeny centrálním prostorem, což skrytě evokuje formu vesnického statku. Ta je podpořena sedlovými střechami jednotlivých objektů. Centrální prostor je uměle vytvořen v úrovni prvního patra pochozí, částečně zelenou, střechou. Díky terénním rozdílům navazuje tento prostor plynule, téměř v jedné úrovni na okolí severní části. Jednotlivé budovy představují snadno odlišitelné provozy sídla firma, penzionu a bytových jednotek.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972