projekty

projekt/Schiebel Holice

Zpět

Schiebel - administrativa a výrobní haly
Olomouc - Holice

Investor: SCHIEBEL s.r.o., Olomouc 

Studie: 10 2011
DUR, DSP: 07 2012
DPS: 03 2015

Investiční náklady: 70 mil. Kč

Architektonická studie řeší návrh areálu firmy SCHIEBEL s.r.o., který by měl vzniknout jako nové výrobní centrum a administrativní sídlo v průmyslové zóně v Olomouci – Holici. Zadání investora je vytvořit návrh komplexu, který ve finální podobě splní výrobní montážní a skladovací požadavky firmy v přímé návaznosti na technické a administrativní zázemí. Návrh areálu je situován na čtvercové rovinaté parcele, která je součástí území, připraveného pro tento druh záměru jak po stránce legislativní (územním plánem), tak fyzické (dopravní komunikací a inženýrskými sítěmi). Dispozičně lze areál rozdělit na hlavní výrobní a skladovou halu a administrativní budovu. Hala tvoří dominantní část hmoty stavby. Přechodovým můstkem mezi halou a administrativou je dvoupodlažní vestavba. V přízemí vestavby se nachází šatny, hygienické zázemí a prostor metrologie, v patře je umístěna jídelna s kuchyňskou linkou, hygienické a skladovací zázemí administrativy. Výrazově lze návrh areálu rozdělit na dvě polohy. Lapidární strohou funkční hmotu hlavní haly a hightech reprezentativní formu administrativní budovy.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972