projekty

projekt/MH Olomouc

Zpět

Městská hala Hynaisova 
Olomouc
studie: 02 2012
DUR: 07 2012
investor: PMS REALITY a.s., Hanušovice
vizualizace: RTNext, v.o.s.
grafika: Xproduction s.r.o.

Architektonická studie se zabývá úpravami a dostavbou stávajícího zimního stadionu Olomouc na multifunkční zařízení, které bude nabízet prostory nejen pro sportovní, ale i kulturní, zábavní nebo kongresové využití. Rekonstrukcí a dostavbou stávající haly zimního stadionu má vzniknout městská hala krajského významu. Cílem studie je komplexně vyřešit regeneraci celého území z hlediska urbanistických a dopravních vazeb, funkční náplně, provozních schémat a architektonického ztvárnění. Nově vzniklý areál doplní nabídku společenského vyžití svým rozsahem a významem odpovídající Olomouci jako krajskému městu.

Z hlediska širších vztahů se řešené území nachází v centru široké spádové oblasti Olomouckého kraje, ve středové části města Olomouce. Tato poloha přináší četné výhody i některá omezení. Mezi výhody určitě patří každodenní dostupnost areálu pro návštěvníky a sportovce z města a blízkého okolí. Rekonstrukce stávajícího objektu znamená zhodnocení již jednou postaveného a napravení estetického faux pas v bezprostřední blízkosti historického centra. Zimní stadion se postupem doby stal součástí zóny sportovišť. Vhodnost tohoto umístění je potvrzena v současném i navrhovaném územním plánu zařazením ploch stadionu do funkčního typu Sportovní zařízení.

Navrhované využití naplňuje regulaci danou stávajícím územním plánem i novým konceptem ÚP a těží z potenciálu území. Tato zóna v centru města se po rekonstrukci stane živým společenským centrem s celodenním využitím a zároveň reprezentativním prostředím pro konání společenských, kulturních a sportovních akcí s významem pro celý Olomoucký kraj.

S urbanistickým konceptem přímo souvisí i architektonické řešení, které začleňuje navržené stavby do okolí. Areál sestává z několika funkčních a objemových celků. Tato různorodost se odráží i v architektonickém výrazu, který podtrhuje jednotlivé funkce a význam objektů. Velká a malá hala jsou zdůrazněny jako budovy, které obsahují hlavní funkce. Haly jsou propojeny objemově odlišeným komunikačním foyer/dvoranou, hlavním shromažďovacím či rozptylovým prostorem pro návštěvníky. Další objekty jsou výrazově potlačeny, zachovány v lapidárních formách odpovídajících jejich náplni - jde o čistě technologickou stavbu strojovny, a sice veřejně přístupný, ale účelový objekt parkovacího domu.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972