projekty

realizace/VA Olomouc

Zpět

Víceúčelový areál 
Chválkovice Olomouc

studie:  10 2012
DUR:  12 2013
DSP:  08 2014
DPS:  05 2015
realizace:  06 2017
investor:  Cukrovar Vrbátky a.s.
investiční náklady:  60 mil. Kč

Projekt řeší první etapu výstavby víceúčelového areálu zahrnujícího jeden z navržených tří polyfunkčních objektů s převažující funkcí bydlení s komerčním parterem a dům správce areálu včetně napojení těchto objektů na technickou a dopravní infrastrukturu. Budovy polyfunkčních objektů navazují svou výškou  a charakterem na stávající zástavbu lemující předmětnou stranu ulice Železniční. Tvoří tak přirozený vstup a optický filtr pro následně vznikající ulici. Objemy takto vymezují počáteční uliční prostor nově vznikající ulice a části ulice Železniční. Prostor vnitrobloku slouží jako veřejně přístupná zklidněná plocha, kam jsou orientovány vstupy do 2-4 nadzemního podlaží. Orientace polyfunkčních objektů ke světovým stranám, stejně jako jejich konstrukční řešení jsou voleny s ohledem na maximální možné funkční pokrytí budovy a na maximální možnost proslunění celé dispozice.  V jižní části řešeného území je navržen dům správce areálu. Celkový přístup k řešení území pracuje s předpokladem budoucího rozvoje lokality.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972