projekty

realizace/RD K2 Dolany

Zpět

Rodinný dům K2 v Dolanech
studie: 02 2005
DUR, DSP, DPS, AD: 09 2006
investor: soukromá osoba

Rodinný dům se nachází v okrajové části expandující obce Dolany u Olomouce, v území se smíšenou stávající a novou zástavbou. Velká pozornost při tvorbě konceptu rodinného domu byla věnována dispozičnímu řešení a architektonickému výrazu, neméně tak i umístění stavby na extrémně úzké a dlouhé parcele s respektováním charakteru místa a regulativů územního plánu. Samotné hmotové řešení domu vychází z daných podmínek - minimální šířky parcely a její orientaci ke světovým stranám. Jednopodlažní objekt garáže navazuje na dvoupodlažní obytný dům, mimoúrovňově propojený v dvoupodlažní vstupní hale. Objekt je orientovaný na parcelu podélně, s hlavním hřebenem sedlové střechy kolmo ke komunikaci. Dispoziční řešení domu je řešeno v rámci zadání stavebního programu investora ve čtyřech úrovních. Jednopodlažní garáž poskytuje vnitřní stání pro dvě osobní auta, kolárnu a dílnu. Ve dvoupodlažní obytné hale, přístupné z garáže i ze zádveří od hlavního vstupu, jsou umístěna veškerá propojující schodiště. Obývací pokoj a jídelna jsou velkými prosklenými plochami propojeny s venkovní terasou, částečně krytým sezením s pergolou a zahradou. Z haly je v patře přístupná pracovna s terasou na střeše garáže, dva dětské pokoje a ložnice rodičů s koupelnou. Výraz domu vychází z našeho přístupu k navrhování obytných staveb. Návrh rodinného domu jsme koncipovali z původních forem hanáckých stavení v kombinaci s moderními výrazovými prvky. Důležité pro výslednou kvalitu a výraz díla jsou i zahradní úpravy, komunikace a drobné stavby plotu, altánu a bazénu.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972