projekty

realizace/RO Ibsenova

Zpět

Residence Ibsenova
Olomouc
studie, změna DUR, DSP, DPS, AD 
realizace: 05 2007
investor: K-stav, a.s.
investiční náklady: 38 mil. Kč

Urbanistické řešení Navržený objekt je koncipován ve dvou blocích se středovou chodbou tak, aby nabídl pokračování stavební čáry jižní strany ulice Ibsenovy v kontextu logiky okolní zástavby, dovršené dostavbou nárožního objektu. Proporce objektu reagují jak na okolní, vesměs dvoupodlažní objekty charakteru rodinných domků či vil, tak i na daleko větší objemy objektu sousedícího marketu, a zcela mimo měřítko okolí vyznívající objekt sladoven. Problematická orientace dané parcely pro obytnou funkci ve směru sever – jih je zvládnuta vzájemným posunutím obou bloků, které umožňuje normou požadované proslunění všech bytů. Dopravně je objekt napojen na ulici Ibsenovu vjezdem do parkovacích garáží v úrovni I. NP, vstup k bytům je rovněž řešen z ulice Ibsenovy. V objektu se nachází v I. NP 20 parkovacích stání, hlavní uliční vstup do domu a tři nezávislé komerční prostory, přístupné z ulice. V dalších nadzemních podlažích se nachází celkem 21 bytů velikosti 2 + kk až 5 +1. Každý byt má svou terasu nebo loggii. Stavebně technické řešení Objekt je navržen jako konstrukční 6ti trakt. V I. NP se jedná o skelet na ocelobetonových sloupech kombinovaný s nosnými železobetonovými stěnami, v bytových patrech je navržen stěnový nosný systém převážně ve směru východo-západních os s nosnými fasádními stěnami - skladebné moduly 125 mm, 250 mm, 375 mm se zateplení fasády. Konstrukce stropů je uvažována bezprůvlaková z filigránů, střešní konstrukce jako šikmá železobetonová deska se spodním zateplením.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972