projekty

studie/Vila u Vltavy

Zpět

Vila u Vltavy
Praha-Bohnice

Studie 2020
Investor soukromá osoba
Investiční náklady cca 35 mil. Kč

Architektonická studie řeší návrh stavebních úprav objektu ve dvou variantách. V obou variantách proporce, podlažnost a měřítko navrženého architektonického řešení vycházejí z okolí stavby a plně reflektují kvality okolního přírodního  prostředí.Navržené stavební úpravy doplňují I.NP stávajícího objektu nad celou zastavěnou plochu I. PP – přízemí, kde využívají stávajících obvodových konstrukcí objektu a stávající krov nad I. NP nahrazují ustoupeným podlažím s obytnou terasou.Vzniká tak horizontální kompozice několika hmot, orientovaná rovnoběžně s Vltavou, vytvářející poměrně rozsáhlou obytnou terasu ve II.NP se zelenými střechami, osázenými střední zelení.
Ve variantě 1. jsou horizontály obou základních hmot dojmově přerušeny obytnou terasou v I.NP a výraznou vertikálou kubusu schodiště ve II. NP, zpřístupňujícím zelenou střechu nad II. NP. Dominantní jsou pásové prosklené stěny s venkovními žaluziemi v obou podlažích, rámované bílou strukturovanou omítkou. Přízemí/I.PP je ustoupené, obložené černými plechovými kazetami, vytváří tak dojem „plovoucích“ horních podlaží. Objekt ve variantě 1. kopíruje půdorys I. NP stávajícího objektu, částečně ležící na sousední parcele 786/2.Varianta 2. vyvažuje horizontální hmoty přiznanými vertikálami francouzských oken, které ponechávají jak v exterieru, tak i v interieru vetší hmotou stěn. Ustoupené II.NP je doplněno poměrně rozsáhlou pergolou, která doplňuje a dojmově „uklidňuje“ hmotu II. NP a kryje venkovní terasu s výhledem na řeku Vltavu. Hlavním materiálem fasády je Corten, předzvětralý „rezavý“ plech, který stavbu dojmově ozvláštňuje a zasazuje to kontextu řeky a jejího úzkého skalnatého úvalu – „zapomenutá loď“ – i do kontextu průmyslové minulosti lokality – Nobelova Dynamitka. Objekt leží plně na pozemcích investora.      

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972