projekty

studie/FM Riviéra

Zpět

Rezidenční park
RIVIÉRA - FRÝDLANDSKÁ
Frýdek-Místek

studie: 08 2019
Investor: Slezan Holding a.s.

Architektonická studie prověřila možnosti nové zástavby a využití území bývalé textilní továrny na ulici Frýdlantská ve Frýdku-Místku. Lokalita je vymezena ze severovýchodu a severozápadu stávající zástavbou sídliště Riviéra, z jihovýchodu lokalitu lemuje park a z jihozápadu ulice Frýdlantská. Zástavba řešeného území byla zdemolována a území je připraveno k dalšímu využití.  Funkční využití dle ÚP Frýdku - Místku je „OK – plochy občanského vybavení komerčního typu plošně rozsáhlého“ s navrhovanou změnou na ,,SM - plochy smíšené obytné městské se specifickou výškou zástavby pro danou lokalitu - 6np."  Novým záměrem v tomto území je vybudovat převážně rezidenční komplex, okrajově doplněný komerční funkcí a nalézt optimální formu řešení zástavby, zejména s ohledem na lokalitu, stávající urbanistickou strukturu a dopravní napojení.Architektonická studie navrhuje koncept zástavby území, který reaguje na atraktivní polohu bývalého areálu textilky na okraji sídliště Riviéra. Zejména je důležité dobré pěší i dopravní propojení s okolními částmi města a dostupnost MHD v bezprostřední blízkosti areálu. Předností lokality je sousedství s parkem a výhledy na Beskydy. Náplní návrhu je vytvoření exkluzivní  rezidenční zástavby doplněné o komerční funkce v parteru několika objektů.Mezi bytovými objekty jsou umístěny polosoukromé prostory pro rezidenty. Tyto plochy jsou upraveny jako částečně zpevněné a částečně zatravněné s pergolami a posezením. Budou sloužit jako dětská hřiště, místa pro relaxaci i aktivní odpočinek. 

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972