projekty

studie/ECM Unhošť

Zpět

vyzvaná soutěž: 2006 - 2. místo
investor: ECM Praha

Studie území bývalého vojenského areálu v blízkosti rybníku Bulhar v Unhošti má za úkol nalézt urbanistickou strukturu a stanovit architektonické zásady plánované obytné zástavby jak ve vztahu k okolí, tak i k požadavkům klienta na nové bydlení v okolí Prahy ve středním standardu s důrazem na kvalitní architekturu. Zastavovací studie je zpracována v pěti výsledných variantách, kterým předcházelo několik úvodních konceptů řešení, konzultovaných s klientem. Všechny varianty předpokládají kompletní sanaci území bez využití stávajících staveb, které navrženým konceptům polohou, měřítkem, architekturou ani technickým stavem nevyhovují. Varianta1 Urbanisticky nejkompaktnější varianta s bytovým domem ve třech velikostních typech B, C a D, které je možné libovolně kombinovat. Typologií, architekturou a měřítkem mají tyto typy blíže městskému způsobu bydlení než vesnickému. Varianta2 Ve snaze obsáhnout urbanistické a typologické spektrum možných forem bydlení v této lokalitě je tato kombinovaná varianta drobnější v měřítku i typu domů – třípodlažní bytový typu A a řadový rodinný dům typu E. Varianta3 Tato varianta je prezentovaná pro znázornění maximálního způsobu využití území řadovým rodinným domem typu E, popsaným výše, který naplňuje atributy vesnického bydlení ve smyslu vlastního domu, garáže a hlavně zahrady. Varianta4 Urbanistická struktura zástavby, její měřítko i architektura vycházejí ze snahy o zajištění co největšího soukromí a současného kontaktu s přírodou budoucích obyvatel. Každý byt atriového bytového domu má vlastní dvorek nebo terasu, umožňující svým uspořádáním a velikostí obyvatelům pobyt v exteriéru při zachování maximálního možného soukromí. Varianta5 Urbanistické řešení reaguje na bodovou okolní zástavbu, organizovanou, v našich zemích poněkud neobvyklém, striktně pravoúhlém rastru ulic. Bytové domy jsou čtyřpodlažní se čtvrtým podlažím ustoupeným o velkou obytnou terasu, jsou podsklepeny, suterény jsou propojeny průjezdy s parkováním automobilů rezidentů.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972