projekty

projekt/Malá Pláň

Zpět

Bytový komplex Malá Pláň
Horské apartmány
Pec pod Sněžkou 
(+ Atip a.s.,Trutnov) 
studie, DUR, DSP: 08 2006 
investor: Bauinvest s.r.o. Praha 
investiční náklady: 210 mil. Kč

Rezidenční komplex Malá Pláň se rozkládá uprostřed městečka Pec pod Sněžkou v centru Krkonoš. Na poměrně svažité parcele stojí ve dvou řadách šest bytových domů ve dvou velikostních variantách. Součástí komplexu je i společná vybavenost ve formě vnitřního bazénu s fitcentrem a horskou kavárnou. Urbanisticky tvoří rezidenční komplex ucelený soubor, který se svou kompozicí a architekturou přirozeně začleňuje do stávající různorodé zástavby. Dopravní obsluha jednotlivých domů je zajištěna vlastní komunikací na parcele, podzemními garážemi a příslušným počtem krytých a parkovacích stání. Krytá stání navazují na podzemní garáže a jsou zapuštěna do terénu. Realizace navazuje na stávající urbanistickou strukturu obce v této lokalitě, a to jak prostorovým uspořádáním, tak svým měřítkem a architekturou. Architektonicky se nejedná o žádný novotvar, podobné domy jsou realizovány v těsném sousedství. Stěny domů jsou navrženy v dřevěném obkladu s převážně horizontální orientací, typickém pro místní horské stavby a doplněny místním, nebo jemu podobným, kamenem. Jednotlivé objekty jsou navzájem rozlišeny nejen architektonickými prvky - vstupy, rozmístění okenních otvorů, ale i velikostí - 2 půdorysné typy a barevností dřevěného obkladu. Studie počítá se zachováním možnosti lyžování přemístěním stávajícího lyžařského vleku na jiné místo na pozemku a vybudováním odpovídajícího zázemí vleku.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972