projekty

studie/Dvě vily v Košířích

Zpět

Dvě vily v Košířích
Praha
studie: 09 2004
investor: Premium Real, Wien
investiční náklady: 83 mil. Kč

Studie obytného souboru je situován na pozemku s parcelním číslem 1440, v katastrálním území Košíře. Pozemek bezprostředně sousedí s ulicí Jinonickou. Tato parcela není ve vybraných funkčních plochách Územního plánu obsahující regulativy, stanovující maximální míru využití území.

Řešené území se nachází v lokalitě, pro kterou je hlavním urbanistickým rysem výrazná terénní modulace.

Návrh obytného souboru tvoří dvoupodlažní společné garáže a dva obytné bloky nad garážemi, zasazené do svažitého terénu. Bezprostřední okolí obytného souboru tvoří téměř nezastavěný severovýchodní svah, na druhé straně ulice samostatně stojící městské vily.

Navrhovaný obytný soubor se skládá ze tří dílčích celků – dvoupatrového parkoviště a dvou obytných bloků, z nichž jeden má pět a druhý sedm obytných podlaží. Vjezdem do garáží se dostáváme přímo z úrovně ulice do horního garážového patra. Tato úroveň je propojena s dolním patrem rampou. Garáže jsou propojeny s oběma bytovými bloky dvěma výtahovými šachtami se schodištěm.

Od 2. nadzemního patra vyrůstají z podnože garáží dva obytné bloky. Uliční fasáda nižšího a protáhlejšího bloku je navržena s proskleným pláštěm, nepravidelně doplněným plochami pevných barevných stěn v kombinaci se zapuštěnými lodžiemi. Střešní dvoupatrová nástavba je navržena v kombinaci proskleného pláště a dřevěných polí. Druhý blok má uliční fasádu pevnou, prostoupenou pravidelným mapou prosklení francouzských oken. počet bytů V obou viladomech je navrženo celkem 36 bytů.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972