projekty

studie/P.O.T. Office tower

Zpět

P.O.T. Office tower
Praha
vyzvaná soutěž: 08 2007
investor: Pankrác a.s., Praha

Záměrem klienta je vybudovat architektonicky i technicky zajímavý administrativní výškový objekt na poměrně stísněné nárožní parcele na křížení frekventovaných ulic Budějovické, ulice Na Strži a jejího pokračování jako nájezdu na magistrálu. Parcela se nachází v těsném kontaktu se stávající výškovou zástavbu pankrácké pláně a navržená budova se tak dostane do pevných urbanistických vazeb jak se stávající výškovou zástavbou, tak i s připravovanými objekty „pražské La Defense“ se všemi jejími atributy nadstandardní administrativní čtvrti. Svým umístěním na křížení více linií urbanistických struktur a výškově i urbanisticky nejednotným okolím se navržená budova stane jakýmsi kloubem v okolním území, orientačním bodem v parteru a v neposlední řadě jasným definováním významného nároží, ukončujícím velkorysou linii zástavby ulice Budějovické před vstupem na pankráckou pláň. Z těchto předpokladů vychází tvar, výška a proporce navrženého objektu, kdy se dynamický tvar stoupajícího elipsoidu stává kontrastem a tím dominantou, zvýrazněnou kovovým pláštěm, k okolním výškovým stavbám geometrických tvarů, kterým nechce konkurovat výškou. Zároveň kónický tvar přispívá k maximálnímu využití malé parcely na exponovaném místě. Architektura objektu reaguje na výše uvedené urbanistické vazby a při zachování funkčnosti administrativní budovy se snaží o nový, neotřelý výraz jak v kontextu pankrácké pláně, tak i celé Prahy. Svým eliptickým tvarem, dynamikou a odproštěním od rušivých detailů pojímá budovu jako dům – objekt a odkazuje i na barokní architektonické principy, signifikantní pro pražský urbanismus a architekturu. Celá hmota objektu je krytá kovovým obvodovým pláštěm z kazet z broušeného nerezového plechu, případně poloreflexního hliníku. Budova je přístupná pro zaměstnance i veřejnost kolem recepce vstupním vestibulem, tvořeném dvoupodlažní halou, s posezením a kavárnou přes turnikety třemi osobními výtahy v komunikačním jádře s hygienickým zázemím a obslužným / požárním schodištěm a výtahem, procházejícím celým objektem. Jednotlivá administrativní patra jsou pojata jako volné prostory s možností individuálního uspořádání včetně klasických kanceláří se standardním komunikačním jádrem a hygienickým zázemím. Nejvyšší podlaží je navrženo pro vrcholný management firmy.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972