projekty

realizace/Lidl Olomouc

Zpět

Lidl Olomouc

Studie 09 2018
Projekt 06 2019
Realizace 12 2020
Investor LIDL v.o.s.
Investice cca 90 mil. Kč

Navržený objekt nově vytváří v řešeném bloku svou polohou uliční čáry jak do ulice Schweitzerovy, tak především do ulice Velkomoravské a zřetelně tím definuje veřejná prostranství obou ulic, z nichž ulice Velkomoravská je definována jako městská třída. Takto definovaný blokový charakter zástavby je podtržen navrženým nárožím při styku obou ulic, pojatým formou malé piazzety, vymezené hmotou štítu, a oživené vstupní prosklenou fasádou objektu prodejny a drobnějším objektem zázemí u vstupu do prodejny. Tato piazzeta mimo své urbanistické funkce má i funkci rozptylového prostoru pro pěší u frekventovaného světelného přechodu přes ulici Velkomoravskou z centra města do lidnatého sídliště, doplněného i o křížení rovněž frekventované cyklotrasy s ulicí Velkomoravskou a klientů prodejny LIDL. Fasáda objektu je vizuálně dělena hliníkovými profily na rastr, který odpovídá členění nosné konstrukce. Jednotlivá pole jsou pak ztvárněná buď strukturovanou omítkou, žaluziemi nebo prosklenými plochami. Na severní a jižní fasádě budou umístěny plochy pro prezentaci nabídkových akcí. Nad vstupem do objektu je vysunuto betonové zastřešení.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972