projekty

studie/Vily Samotíšky

Zpět

Vily v Samotíšách
studie: 05 2011
investor: soukromá osoba 
investice: 28 mil. Kč

Studie se snaží nalézt formu obytné zástavby příměstského typu v atraktivní lokalitě, která by svoji formou, členěním, variabilitou a standardem vyšla vstříc těm klientům, kteří preferují kvalitní bydlení mimo centrum města, a současně nejsou ochotni vzít na sebe povinnosti a starosti, spojené s bydlením v klasickém rodinném domku.

Studie se rovněž snaží nalézt alternativu k sociálně, urbanisticky i esteticky degradované formě bydlení v příměstských satelitech rodinných domků i domů, tak, jak ji známe z okolí našich větších měst. Snaží se zhodnotit exkluzivní polohu řešených pozemků mezi okrajem města, příměstskou obcí Samotíšky a turisticky, duchovně i architektonicky jedinečnou dominantou Svatého Kopečka. Studie byla rozpracována ve čtyřech variantách, řešících daný úkol z různých pohledů.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972