projekty

projekt/AB Chropynska Olomouc

Zpět

Administrativní budova
CHROPYNSKA Olomouc

studie: 08 2019
DUR + DSP: 11 2020
Investor: Chropyňská strojírna, a.s.

Architektonická studie má za cíl prověřit možnost využití areálu při ulici Vejdovského. Dosavadním využitím jsou plochy a objekty technického zázemí pro výrobně administrativní areál firem Hydrosystém, LaserTech a dalších. Záměrem investora je vybudování administrativních prostor pro vlastní potřebu s řešením dostatečného počtuparkovacích stání za současného optimálního využití území, respektování urbanistických souvislostí, podmínek a výškových regulací územního plánu. Administrativní objekt je navržen na místě dnešních dvou technologických objektů. Půdorys objektu je obdélníkový. Tři nadzemní a polovina podzemního podlaží jsou určena pro parkování osobních automobilů, vyšší, tj. 4. - 8. nadzemní podlaží, budou mít funkci administrativní. Navržený objekt se od čistě průmyslových a užitných objektů odlišuje, nicméně přiznává, že podstatnou částí náplně je parkování a administrativní funkce se odehrává až ve vyšších podlažích. V principu je objekt lapidárního tvaru nízkého, ležatého hranolu a na něm stojícího vyššího a užšího hranolu. Záměrem bylo vyhnout se komplikovanému půdorysu či členění objemů, neboť by to do již tak různorodého okolí vneslo neklid a budilo pochybnosti o náplni či prostorové orientaci objektu. Náplň objektu splňuje podmínky funkčního využití v ploše smíšené obytné, jako zařízení pro administrativu, vědu a výzkum.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

Mezi architekturou a průmyslem online hazardních her existuje symbiotický vztah. V posledních letech architektonická studia častěji spolupracují s online kasiny, aby vytvořila designové koncepty, které jsou nejen poutavé, ale také funkční a přizpůsobitelné konkrétním herním potřebám. Díky spolupráci mohou obě odvětví těžit ze svých silných stránek a zároveň si zachovat kreativní kontrolu nad svou vlastní prací. Při navrhování a stavbě kasina architektonická studia úzce spolupracují s online Paysafecard casino. Využívají své zkušenosti a odborné znalosti k vytváření krásných a funkčních prostor, které jistě přitáhnou hráče. Studia pomáhají navrhovat celkový vzhled a dojem a zároveň poskytují informace o konkrétních funkcích, jako je osvětlení a zvuk. Online kasina zase ráda zadají nové návrhy na základě jejich potřeb a preferencí. Tento úzký pracovní vztah vedl k několika skvělým výsledkům pro obě strany, o čemž svědčí popularita mnoha architektonických studií mezi online kasiny.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972