projekty

realizace/RD PE2 Olomouc

Zpět

Rodinný dům u stadionu
Olomouc

Studie:  2014
DUR:  2015
Realizace:  2017
Investor:  soukromá osoba 

Objekt svým objemem, umístěním i architektonickým řešením navazuje na ostatní objekty areálu. Využívá terenní vlny stávajícího valu bývalého Spartakiádního stadionu a stávajícího příjezdu k obslužnému dvoru areálu Best. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, nepodsklepený a s plochou střechou. Koncept hmotového řešení je minimalistický, odpovídající jak v uspořádání, tak i ve výběru materiálů stanovenému nákladovému limitu na výstavbu. Hmotově je přístavba řešena jako samostatně stojící tvarově kompaktní křídlo na jihozápadní straně stávajícího objektu

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972