projekty

studie/RD S1 Skalička

Zpět

Rodinný dům ve Skaličce
studie: 07 2011
investor: soukromá osoba

Obec Skalička se nachází jihovýchodně od města Hranice, v ústí Moravské brány. Rozkládá se na mírném svahu sklánějícím se k severozápadu k nivě řeky Bečvy, která se v tomto terénním zúžení vine až do lázeňského městečka Teplice nad Bečvou a pak do širokých rovin Dolnomoravského úvalu. Samotná řešená parcela se nachází na severním okraji Skaličky v návaznosti na původní vesnickou zástavbu. Návrh rodinného domu zohledňuje polohu pozemku vzhledem ke světovým stranám i tradiční zástavbě v obci. Rodinný dům je na pozemku orientován hřebenem střechy ve směru západ-východ, tedy kolmo na obslužnou komunikaci. Kolmo k hmotě domu a do výsledného tvaru L je orientovaný objekt garáže. Díky tomu zůstává jihovýchodní část pozemku volná a chráněná před pohledy z komunikace. Pobytová terasa má pak otevřený výhled na jižní a jihovýchodní stranu a díky svému zapuštění do hmoty domu nabízí dostatečné soukromí.

 

Atelier

náš skvělý tým

jednatelé/

Ing. arch. David Benda 
Ing. arch. Robert Štefka

společnost/

Architektonický atelier A2 ARCHITEKTI založili v roce 1999 ing. arch. David Benda a ing. arch. Robert Štefka. V roce 2004 byl atelier převeden na společnost s ručením omezeným. Oba společníci jsou autorizovaní architekti, členové České komory architektů.

Společnost se zabývá komplexní projekční činností v oboru pozemních staveb od bytové výstavby po průmyslové objekty v rozsahu od urbanistických studií po prováděcí projekty. Společnost rovněž zpracovává projekty rekonstrukcí a obnovy památkových objektů.

Atelier za dobu své činnosti vytvořil desítky projektů a realizací po celé České republice, hlavními místy jeho činnosti je Olomoucký kraj. Kmenovou část atelieru tvoří architekti. Podle rozsahu, charakteru a místa zakázky sestavuje atelier projekční tým z prověřených externích stavebních profesí s vlastním hlavním inženýrem projektu, který vede zakázku přes všechny projekční fáze.

Pro zahraniční investory společnost provádí zakázky v německém i anglickém jazyce. Práce společnosti jsou uveřejňovány v architektonických publikacích. Společnost získává ocenění ve vyzvaných i veřejných architektonických soutěžích, kterých se pravidelně účastní.

 

Kontakt

A2 ARCHITEKTI s.r.o.Rokycanova 796/1F
779 00 Olomouc, CZ 

IČO/ 26 83 49 95
DIČ/ CZ26834995

telefon/ +420 585 226 290  
mail/ atelier@a2.cz

banka/ ČSOB Olomouc, čú:  190819550 / 0300
OR/ Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27972